8.7.09

.desup.

aku pinta faham kau, kau marah.
aku pinta masa kau, kau marah.
aku pinta rasa kau, kau marah.
aku pinta hati kau, kau marah.
aku pinta harta kau, kau marah.

apa lagi yang ada untuk aku?
selain marah kau yang aku tahu hakmiliknya ada nama aku.kau tak tahan pressure. 3 hari, kau lari. habis, bila mana yang kau tahan?

No comments: