29.4.10

.frozen.

apa yang aku rasaapa bisa aku laku semacam tiada apa?

No comments: