25.8.11

.you.

Hormat cara orang. 
Faham kita berbeza. 
Biar orang jadi orang. 
Dan kita jadi kita. 
(Because at the end of the day you will only have you.)
                                                   - wani ardy


sedar. please. 

No comments: